Archiwum do 2008

Pożegnanie

wtorek, 29 stycznia 2013 01:48

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

"List otwarty" Prezydium PZKS w sprawie obrażania uczuć religijnych

niedziela, 19 lutego 2012 23:50

Aktualny "list otwarty" Prezydium PZKS

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Walny Zjazd Delegatów PZKS

niedziela, 19 lutego 2012 22:33Delegaci PZKS w czasie obrad zjazdu.

W sobotę 19 kwietnia 2008 r. odbył się w Warszawie, w Centrum Dialogu Społecznego Walny Zjazd 114 Delegatów PZKS z 13 województw, w których zarejestrowane są Oddziały Związku. Zjazd poprzedzony był Mszą św. w intencji członków PZKS, w kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży, którą odprawił Asystent kościelny PZKS w Archidiecezji Warszawskiej, Ks. dr Ryszard Halwa. Zjazd otworzył ustępujący prezes, a przemówienie wstępne o celach i zadaniach katolików świeckich wygłosił Ks. dr Piotr Steczkowski z Rzeszowa.

Następnie przewodniczącym Zjazdu wybrany został Pan Andrzej Puszkowski z Lublina. Zjazd wybrał nowe władze krajowe Związku: Zarząd, Komisję rewizyjną i Sąd koleżeński. Prezesem wybrany został dotychczasowy wiceprezes, dr Ryszard Gajewski z Lublina. Wieloletni prezes Wiesław Gwiżdż mianowany został prezesem honorowym. Zjazd przyjął szereg uchwał dotyczących spraw wewnętrznych Związku oraz "Oświadczenie" w obronie Kościoła, zamieszczone poniżej.

 

OŚWIADCZENIE WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO-SPOŁECZNEGO

przyjęte 19 kwietnia 2008 r.

Walny Zjazd Delegatów PZKS obradujący w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2008 roku potwierdza, że Związek niezmiennie kieruje się podstawową zasadą przyjętą u jego powstania w roku 1980, zawartą w „Założeniach Ideowych” zaakceptowanych przez Prymasa Tysiąclecia Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która brzmi:

... „Poczuciu odpowiedzialności dajemy wyraz przynależąc do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, organizacji katolików pragnącej działać na własną odpowiedzialność a zarazem w łączności z Episkopatem Polski. Ta zasada łączności wymaga, abyśmy w swojej służbie narodowi za źródło inspiracji i najwyższy moralny autorytet uznawali Kościół Nauczający a także, by – niezależnie od propozycji płynących z innych ośrodków ideowych – za przesłankę ostateczną i rozstrzygającą przy zajmowaniu stanowiska wobec współczesnych problemów uznawali naukę społeczną Kościoła i wskazania Episkopatu Polski”.

Wierni tej zasadzie, przedstawiciele PZKS z całej Polski wyznają z wiarą, że według formuły Katechizmu Kościoła Katolickiego (art. 6 rozdz. 3 „Sakrament święceń” III 1558) ...biskupi w sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jego Osobie (in Eius persona) działaja. Biskupi zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”.

Walny Zjazd Delegatów PZKS podkreśla, że Biskupi zgromadzeni w Konferencji Episkopatu Polski stanowią sacrum – widomy znak naszej wiary – którego słuchamy, bronimy go i jesteśmy mu posłuszni. Obrażanie Biskupów jest obrażaniem uczuć religijnych wierzących katolików. Obrażanie uczuć religijnych jest zakazane z mocy obowiązującego u nas prawa. Walny Zjazd Delegatów PZKS stwierdza ze stanowczą dezaprobatą, że prawo to jest obecnie stale łamane. Nasila się kampania wrogości wobec Biskupów, inspirowana przez określone ośrodki ideowe, których celem jest zniszczenie autorytetu Kościoła w opinii publicznej Polaków. Ośrodki te posiłkują się potężnym orężem w postaci znacznej części mediów, kreujących negatywny wizerunek Kościoła na zamówienie zasobnych mocodawców krajowych i zagranicznych. Razi ich wysoki autorytet moralny Kościoła w społeczeństwie polskim. Czynią więc duże wysiłki, aby poprzez szerzenie dezinformacji, oszczerstwa i kalumnie zniweczyć ugruntowane zaufanie milionów katolików do swoich pasterzy – w myśl biblijnej zasady; „uderz w pasterza a rozproszą się owce”. Kościół katolicki w Polsce swój autorytet społeczny osiągnął nie przez „sojusz tronu i ołtarza”, lecz dzięki mężnej obronie narodu w czasach niewoli, ucisku i upodlenia, - od zaborów i eksterminacji polskości przez okupanta hitlerowskiego do totalitarnego systemu epoki PRL-u. Świadomi swojej historii Polacy tej roli Kościoła nie zapomną!

PZKS łączy się z większością katolickiego społeczeństwa polskiego w obronie Kościoła i jego Biskupów. Nie zgadzamy się na zepchnięcie ich do sfery kultu i prywatności. Biskupi mają prawo do obecności w życiu publicznym i do formułowania swoich – i naszych – przekonań, także tych, które są innym niewygodne. Nie chodzi o przemilczanie kwestii kontrowersyjnych, wymagających rzeczowej debaty, lecz o haniebny sposób dezawuowania spraw i Osób, które dla wielu są godne najwyższego szacunku.

Episkopatowi Polski Walny Zjazd Delegatów PZKS składa wyrazy należnej czci i zapewnia o łączności w czynach i modlitwie. Szczęść Boże!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Wokół Traktatu Lizbońskiego

niedziela, 19 lutego 2012 22:30

Istnieje od szeregu lat organizacja zrzeszająca organizacje pozarządowe (NGO) ze wszystkich krajów UE pod nazwą: „Stałe Forum Europejskiego Społeczeństwa Obywatelskiego” z siedzibą w Brukseli. Została ona pod koniec roku 2007 zaproszona przez Parlament Europejski do konsultacji przygotowywanego dokumentu znanego dziś pod nazwą „Traktatu Lizbońskiego”. W dniach 8 – 9 listopada 2007 na koszt Parlamentu Europejskiego wyjechali do Brukseli przedstawiciele kilkuset NGO z całej unijnej Europy. Obrady przyniosły konkretne propozycje, dotyczące treści Traktatu i zostały formalnie zgłoszone autorom dokumentu. Ku wielkiemu zaskoczeniu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego żaden z ich postulatów nie został uwzględniony. 20 lutego 2008 Parlament Europejski przyjął rezolucje końcową nad Traktatem Lizbońskim. Jaki sens miało zaproszenie członków Forum do dialogu, skoro ich stanowisko z listopada 2007 zostało całkowicie zignorowane przez autorów?

Na czerwiec 2008 r. znowu zostało Forum oraz europejskie organizacje pozarządowe zaproszone do Brukseli na dalszy ciąg konsultacji. Członkowie Forum uważają, że są wykorzystywani do fikcyjnego potwierdzenia, iż Traktat Lizboński jest skonsultowany z przedstawicielami społeczeństw Europy. W tej sytuacji Forum ostro zaprotestowało przeciwko przyjęciu Traktatu w taki sposób i postanowiło szeroko rozpowszechnić swoją rezolucję nr 2008/01 z 26 lutego br., która wykazuje niezrozumiałe manewry autorów dokumentu.

PZKS jest członkiem Stałego Forum Europejskiego Społeczeństwa Obywatelskiego i w kwestii przedmiotowej zajmuje analogiczne stanowisko.

Wiesław Gwiżdż

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Refleksje nad przyszłością PZKS

niedziela, 19 lutego 2012 22:29

Prezydium Zarządu Krajowego PZKS zwraca się do wszystkich Członków i Sympatyków o przekazywanie swoich refleksji i pomysłów na ożywienie i dalsze funkcjonowanie Związku w zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce - zwłaszcza wobec niedostatku środków finansowych na prowadzenie działalności.

Prosimy o ich przesyłanie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres centrali Związku lub faxem pod numer 022-621-52-96.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Podziękowania

niedziela, 19 lutego 2012 22:27

Wszystkim, którzy darzyli przyjaźnią i życzliwością

śp.
Wiesława Gwiżdża

zmarłego dnia 7 sierpnia 2008 r. w Katowicach,
trwali przy Nim w radości i smutku,
wspierali myślą i modlitwą, pomagali w długim i trudnym czasie choroby
oraz tym, którzy towarzyszyli Mu w ostatniej drodze
i byli z nami w trudnych chwilach pożegnania;
za słowa wsparcia, za złożone wiązanki kwiatów z całego serca dziękujemy.

Przyjaciele i współpracownicy z Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com