20-lecie PZKS

Dwudziestolecie

W roku 2001 Polski Związek Katolicko - Społeczny obchodził swoje dwudziestolecie. Powołała go do życia w 1981 roku grupa intelektualistów katolickich, którym przyświecała idea zbudowania w ówczesnej Polsce ruchu chrześcijańsko – społecznego, zdolnego do odtworzenia demokracji opartej na zasadach katolickiej nauki społecznej.

Zjawienie się PZKS w życiu publicznym Kraju było możliwe dzięki ojcowskiemu wsparciu Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także dzięki nurtowi wolnościowemu "Solidarności". Nie miejsce tu na obszerne wspomnienie udziału naszej organizacji w najważniejszym wydarzeniu XX wieku, jakim było odzyskanie wolności po upadku systemu totalitarnego. Wspomnieć jednak warto, że PZKS miał swoje ważne "pięć minut" w historii, wówczas, kiedy Sekretarz Generalny Episkopat Polski, Ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski, powierzył na wiosnę 1988 roku małemu 5-osobowemu Kołu Poselskiemu PZKS, misję wniesienia do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego, pierwszego z trzech projektów, jakie potem wniesione były pod obrady Sejmu.

Miał PZKS także swoje "pięć minut", gdy dane mu było zorganizować w najtrudniejszych czasach przełomu ustrojowego wyjazdy kolonijno - zdrowotne dla wielu tysięcy polskich dzieci do krajów zachodnich, otwierając im drzwi do Europy już wówczas, kiedy nikt nie myślał nawet w marzeniach o tym, że będzie to kiedyś możliwe. Ma PZKS swoje pożyteczne zadania także dzisiaj, gdy podejmuje różnorakie inicjatywy służące złagodzeniu skutków rosnącego bezrobocia i gdy nadal troszczy się o tysiące dzieci ubogich, z rodzin wielodzietnych i z Domów Dziecka, w tym także o dzieci naszych Rodaków zza wschodniej granicy. Niech świadczą o tym słowa Ks. Kardynała Kazimierza Świątka, Przewodniczącego Konferencji Biskupów Białorusi, który w liście skierowanym do Walnego Zjazdu PZKS pisze: „Wyrażam wielkie uznanie dla działaczy PZKS... dziękuję i proszę, abyście to dzieło zechcieli kontynuować... Polski Związek Katolicko - Społeczny dobrze służy ludziom i jest im potrzebny”. a ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, Przewodniczący Komisji Rodzinnej Episkopatu Polski napisał do nas z podobnej okazji: ”Od bardzo wielu lat znam pracę PZKS-u. Nigdy nie zapomnę momentu zbierania podpisów pod projektem ustawy broniącej życie każdego człowieka od momentu poczęcia. Żywo pamiętam także inicjatywy, które dzisiaj przeszły wiele prób, przeobrażeń, ale nigdy nie sprzeniewierzyły się pierwszym założeniom środowiska które tworzycie”. Dzisiaj PZKS widzi dla siebie nowe zadania i nową szansę we współdziałaniu z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, do której został przyjęty w dniu 28 kwietnia 2001 r.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com