25-lecie PZKS

W sobotę, 25 lutego 2006 r. Polski Związek Katolicko Społeczny obchodził centralne uroczystości 25 lecia swojego istnienia. Rozpoczęły się Mszą świętą, którą w kościele Św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie odprawił Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp. Koncelebrowali zaprzyjaźnieni z PZKS księża z całej Polski. Po Mszy św. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa. Obok delegatów PZKS z wszystkich oddziałów udział wzięły osobistości życia publicznego, obecni i byli posłowie i senatorowie, starostowie, burmistrzowie i inni przedstawiciele władz samorządowych, księża koncelebrujący Mszę św., jak również przedstawiciele środowisk kulturalnych z kraju i zagranicy. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i indywidualni goście z Niemiec, Szwajcarii i Białorusi.

W programie akademii znalazły się występy chóru „Harfa” z Imielina, orkiestry z Woli, zespołu kameralnego z Chorzowa oraz zespołu instrumentalnego i grupy młodzieżowej z gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Huszlewie. Ze słowem poetyckim wystąpili aktorzy scen polskich: Stanisław Brodacki z Olsztyna oraz Grażyna i Adam Żaakowie ze Śląska. Państwo Żaak prowadzili także konferansjerkę części artystycznej akademii.

Prezes PZKS Wiesław Gwiżdż wygłosił przemówienie podsumowujące 25 lat Stowarzyszenia. Zwrócił uwagę na trudne początki Związku – zmagania o jego rejestrację i wywalczenie sobie swobody kształtowania oblicza ideowego i programowego w granicach możliwości ówczesnych realiów politycznych. Dużo miejsca poświęcił niewątpliwym osiągnięciom w dziedzinie działalności społeczno-charytatywnej, akcentując działalność na rzecz pomocy Kościołowi i Polakom na Wschodzie Europy. Jako najważniejsze osiągnięcie PZKS w minionym ćwierćwieczu uznał akcje wyjazdów kolonijnych do Europy Zachodniej łącznie ok. 25 000 dzieci i młodzieży – było to szczególnie ważnym wydarzeniem zwłaszcza w pierwszych latach działalności Związku, kiedy nikomu jeszcze nie śniło się o członkostwie Polski w Unii krajów jednoczącej się Europy. Wtedy PZKS otwierał polskim dzieciom i młodzieży drzwi do Europy. Prezes Gwiżdż podkreślił, że obecne święto nie jest wyłącznie wspominaniem dawnych lat działalności, lecz zamykając ten okres otwieramy jednocześnie nowy, szczególnie poświęcony działalności wśród młodzieży i współkształtowaniu jej poszanowania własnej tożsamości narodowej i tradycji wartości chrześcijańskich, które wnosi do wspólnego dorobku Europy. Tylko młode pokolenie zdolne jest współkształtować jej oblicze, będąc świadomym swojego własnego dorobku ideowego i kulturowego. Najważniejszą inicjatywą PZKS w najbliższej przyszłości jest zorganizowanie wspólnie z zagranicznymi organizacjami społecznymi wielkiego zlotu młodzieży na zamku Hambach w Palatynacie w Niemczech – miejscu narodzin demokracji niemieckiej i rzadkiego w historii aktu przyjaźni między Polakami i Niemcami. W 1832 roku odbył się tam wielki zlot rewolucjonistów demokratów – na czele 30 tysięcznego tłumu kroczyła liczna grupa polskich uciekinierów po upadku Powstania Listopadowego. W lecie tego roku PZKS we współpracy ze stowarzyszeniem „Patenschaft” z Karlsruhe zorganizuje na zamku Hambach spotkanie młodzieży polskiej, niemieckiej i francuskiej z udziałem grup młodzieży również z innych krajów. W imieniu obecnych na uroczystości jubileuszowej gości zagranicznych z Niemiec i Szwajcarii przemówił prezes Stowarzyszenia „Patenschaft” z Karlsruhe, Prof. Rolf Dieter Ruppert, który odniósł się do 25-letniej współpracy jego ugrupowania z PZKS-em w dziedzinie organizowania wyjazdów polskich dzieci i młodzieży na Zachód, szczególnie w okresie przełomu ustrojowego i stanu wojennego.

Miłym akcentem Jubileuszu było uczczenie Janusza Zabłockiego – założyciela a obecnie honorowego prezesa PZKS w 80-tą rocznicę jego urodzin.

W czasie uroczystości odczytano pisma gratulacyjne nadesłane z kraju i zagranicy – od Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Księdza Kardynała Kazimierza Świątka z Białorusi, Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Biskupa Piotra Libery, Księdza Biskupa Stanisława Stefanka z Łomży. Z wielkim uznaniem przyjęto list gratulacyjny Filareta – Metropolity Mińska i Słucka, Prawosławnego Egzarchy całej Białorusi. Na ręce władz PZKS przesłano również pisma gratulacyjne od Prezydenta Lublina, Senatora Ryszarda Bendera, starostów i burmistrzów, instytucji i indywidualnych osób z zagranicy – w tym od „Pax Kinderhulp” z Holandii, Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej, Ekumenicznego Forum Pokojowego Katolików Europejskich, władz miasta Savona we Włoszech, byłego Prezesa PZKS p. Zbigniew Zielińskiego, Prezesa Wspólnoty Polskiej b. Marszałka Senatu Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, członka PZKS p. Andrzeja Krawca z Australii.

25-lecie w oddziałach

Jubileusz 25-lecia PZKS w Lędzinach

Uroczyste obchody jubileuszu 25 lecia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego odbyły się 29 maja 2006 r. w Oddziale PZKS w Lędzinach z inicjatywy miejscowego Zarządu Oddziału Krystyny Stompor oraz Beaty Brzozowskiej.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele Św. Anny Mszą św. w intencji członków i sympatyków PZKS. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w nowo wyremontowanej Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz Lędzin Władysław Trzciński, wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego Bernard Bednorz, Przewodniczący Rady Miasta Lędziny Bogusław Szarzyński oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych Zbigniew Duraj.

Obecni byli także przedstawiciele Zarządu Krajowego PZKS: Prezes Wiesław Gwiżdż, Wiceprezes Tadeusz Myślik oraz Sekretarz Generalna Wanda Jaworska.

Uroczystości uświetniły występy chóru Florian pod przewodnictwem Joanny Figury.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście długo jeszcze bawili się przy muzyce i smacznym poczęstunku.

Jubileusz 25-lecia PZKS w Wielkopolsce

Wielkopolski Oddział Wojewódzki PZKS obchody 25-lecia istnienia Związku rozpoczął 29 stycznia br. uroczystą Mszą Św. w intencji PZKS oraz jego żyjących i zmarłych członków w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej k/Łobżenicy. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ks. Piotr Pietrzyk MSF, Rektor Sanktuarium.
Mszę Św. uświetniła orkiestra "Górecka" wraz z chórem "Góreckim" z parafii Najświętszej Maryi Panny w Górce Klasztornej.

Po Mszy Świętej odbyła się w Sali Domu Klasztornego uroczystość, w czasie której przemówienie okolicznościowe wygłosiła członkini Zarządu Krajowego i Przewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PZKS Renata Schur.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com