Program działalności w roku 2008

"Sentire cum ecclesia" - czuć z Kościołem znaki czasu.

PZKS widzi swoje miejsce pośród środowisk, ruchów i organizacji, dla których Kościół Nauczający i biskupi są autorytetem decydującym przy zajmowaniu stanowiska wobec współczesnych problemów. Nie podzielamy stylu niektórych ugrupowań i mediów mieniących się katolickimi, które uprawiają skrywane krytykanctwo i są jakby w wewnętrznej opozycji względem hierarchicznego Kościoła. Staramy się widzieć "znaki czasów" i reagować na nie w duchu jedności Kościoła, według starej, dziś zapomnianej maksyny: „sentire cum ecclesia” – czuć z Kościołem.

Kontynuacja wieloletniej tradycji

Wypróbowaną formą realizacji zadań statutowych PZKS jest organizowanie wypoczynku kolonijnego dla dzieci i młodzieży. Jak co roku wyjedzie w lipcu i sierpniu około 200 dzieci na kolonie charytatywne do Holandii, na zaproszenie i koszt organizacji "Pax Kinderhulp". Odbędą się również kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci z Domów Dziecka i rodzin wielodzietnych w Domu Spotkań Rodzin i Młodzieży "Libella" w Makowie Podhalańskim. W Oddziałach terenowych Związku planowane są półkolonie i kolonie letnie według lokalnych możliwości. Nadto organizowane będą spotkania dyskusyjne i prelekcje na tematy nurtujące wszystkich Polaków.

Odbędą się spotkania integracyjne dla różnych grup członków i sympatyków, np. dla seniorów, młodzieży i środowisk zawodowych. Nadal utrzymywać będziemy żywe kontakty z Kościołem i Polakami na Wschodzie, szczególnie na Białorusi.

Finanse - rzecz trudna i nieodzowna

W planowaniu działalności statutowej problemem najtrudniejszym jest zdobycie stosownych środków finansowych, bez których działalność jest ograniczona do minimum lub wręcz niemożliwa. Zarówno centrala jak i oddziały związku zobowiązane są do intensywnych starań w celu pozyskania środków od sponsorów, dotacje od samorządów i subwencje unijne. Należy zabiegać również o 1% od podatku rocznego indywidualnych członków i sympatyków Związku.

„MY” Internetowe

Od marca 2008 r. wydajemy nasze dotychczasowe czasopismo „MY” na stronie internetowej. PZKS nie ma już bowiem dostatecznych środków na dalsze wydawanie pisma drukiem. Forma publikacji internetowej jest jak najbardziej na czasie, zgodnie z modą i naszymi możliwościami finansowymi. Zachęcamy do czytania i do nadsyłania artykułów. Niestety, nie możemy płacić honoraria, ale liczymy mimo to na inwencję Czytelników!

„Moim zdaniem” w naszej trybunie

Zakładamy na naszej stronie w ramach internetowego „MY”, trybunę do dyspozycji członków, sympatyków oraz wszystkich czytelników, którzy zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami i poglądami na tematy ważne, dotyczące naszego polskiego życia oraz spraw Europy i świata. Oczekujemy interesującej debaty. Proponujemy kilka tematów ale będzie nam miło, jeśli zechcecie Państwo odnieść się także do innych tematów według swego uznania.

Inne inicjatywy

W poczuciu współodpowiedzialności włączamy nasze wysiłki w bieżącym roku do walki o pokój społeczny w Ojczyźnie, poprzez głoszenie cywilizacji życia na każdym kroku i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i konieczne. Będziemy szerzyć nadal ideę integracji europejskiej dla budowania "Europy - Ojczyzny Ojczyzn", na fundamencie wartości religijnych, kulturowych i cywilizacyjnych, stanowiących o tożsamości mieszkańców naszego wspólnego kontynentu. Chcemy umocnić dotychczasową obecność PZKS w strukturach międzynarodowych organizacji pozarządowych (NGO).

W poczuciu współodpowiedzialności włączamy nasze wysiłki w bieżącym roku do walki o pokój społeczny w Ojczyźnie, poprzez głoszenie cywilizacji życia na każdym kroku i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i konieczne. Będziemy szerzyć nadal ideę integracji europejskiej dla budowania "Europy - Ojczyzny Ojczyzn", na fundamencie wartości religijnych, kulturowych i cywilizacyjnych, stanowiących o tożsamości mieszkańców naszego wspólnego kontynentu. Chcemy umocnić dotychczasową obecność PZKS w strukturach międzynarodowych organizacji pozarządowych (NGO).

Nawiązujemy kontakty i współpracę z samorządami i innymi organizacjami społecznymi, dla podejmowania inicjatyw służących dobru wspólnemu. Szczegółowe i konkretne przedsięwzięcia podejmują oddziały Związku w miarę swych lokalnych możliwości z inspiracji i przy pomocy struktur krajowych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com