Zawierzyliśmy Maryi

W październiku 1983 roku dokonano na Jasnej Górze uroczystego Zawierzenia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Maryi Królowej Polski. Akt ten odnawiamy każdego roku, wierząc, że opieka Tej, której zawierzyliśmy, ochroniła Związek w trudnych latach przełomu ustrojowego i pozwoli mu trwać nadal – pomimo trudnej sytuacji obecnej – w wierności Kościołowi, zgodnie z naszym hasłem sztandarowym:

BOGU - LUDZIOM - OJCZYŹNIE

W 1989 roku PZKS wprowadził uroczyście Obraz Maryi Królowej Polski do Sejmu. Poświęcony tam został przez Ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, w obecności marszałka Sejmu i marszałka odnowionego Senatu oraz posłów, senatorów, członków ówczesnego rządu, gości zagranicznych i licznych delegatów PZKS. Ks. Biskup napisał potem: "Wierzę, że wprowadzenie Obrazu Jasnogórskiego do Sejmu rozpoczęło wielkie zmiany w polskim parlamencie".

AKT ZAWIERZENIA
POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO-SPOŁECZNEGO
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE KRÓLOWEJ POLSKI

W godności Synów i Córek Bożych zwracamy się do Ciebie Maryjo, Niepokalane Poczęcie, z zawierzeniem Tobie. Zawierzamy Ci, o Maryjo, to wszystko, co poczyna się w nas: nasze życie, nasze myśli, uczucia, wolę, czyny i troski nasze, naszą wiarę, nadzieję i miłość - przemień je, by stały się Twoimi. Przez Twoje Święte Imię - Niepokalane Poczęcie - uczyń nas godnymi Twego Imienia. Jak uczyniłaś Świętego Maksymiliana Marię Kolbego - Twego umiłowanego Rycerza a naszego Patrona.

Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy Twoimi dłużnikami, gdyż bronisz naszej Ojczyzny w oczekiwaniu na wypełnienie ślubów naszych praojców i naszych własnych. Wypełnienie tych ślubów wymaga od nas przemiany naszego duchowego i materialnego życia.

Maryjo, dana ku obronie naszego Narodu! Zawierzamy Ci naszą troskę o przebudzenie Ducha Narodu, o pozyskanie dla niego nadprzyrodzonych sił, aby świadomie odrzucił wszystko, co stoi na drodze tej przemiany. Wmawia się nam bowiem wewnątrz-narodową nienawiść, przed czym musimy się obronić. Zjednocz nasz Naród w służbie Ojczyźnie przez posłuszeństwo nauce moralnej i wynikającym z niej zasadom nauki społecznej Kościoła. Maryjo Królowo Rodzin, daj nam moc przeciwstawiania się uśmiercaniu Rodziny Polskiej, co dzieje się przez dopuszczanie dzieciobójstwa i niewierności małżeńskiej.

Wierzymy, iż wychowanie Polaków w duchu miłosierdzia może dokonać się tylko w Rodzinie, która jest fundamentem zarówno dla każdego człowieka, jak i dla całego Narodu. Wychowanie rodzinne jest podstawą aby wiara ojców naszych była wiarą naszych dzieci. Rodzinę integruje Dom w pełnym duchowym i materialnym tego słowa znaczeniu. Dom rodzinny kształtuje jego członkach odpowiedzialność moralną za wartości duchowe i materialne, co owocuje w życiu publicznym.

Maryjo, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, będziemy przeciwstawiali się wszelkim przyczynom wielorakich zagrożeń społecznych. Będziemy dążyli do podniesienia osobistej i społecznej godności pracy, służby i twórczości człowieka. Będziemy zmierzali do odbudowania godności gospodarza - rodzinnego i społecznego warsztatu pracy. Będziemy kształtowali dobre obyczaje polskie, przywracali trzeźwość, skromność i wzajemną życzliwość.

Maryjo, Królowo Pokoju, dopomóż nam przywrócić Boży Ład w życiu Narodu. Niech wróci należna cześć i chwała Bogu. Niech praca ludzka odzyska swoje nadprzyrodzone korzenie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, ocal naszą godność i nasze człowieczeństwo, szczególnie, gdy stajemy przed Tobą jako synowie marnotrawni. Miej litość dla tych wszystkich, którzy zwalczają Boga nawet w sercu człowieka. Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, niech słowa nasze niosą zawsze prawdę, niech mowa nasza "...będzie tak - tak, nie - nie, a co ponadto jest od złego pochodzi", jak nauczał nas Twój Syn. Łatwiej nam będzie wówczas zrozumieć i podjąć wezwanie Jego Namiestnika: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"! Maryjo, Matko Kościoła, niech fundamentem naszego zawierzenia będzie posłuszeństwo Kościołowi w jego przedstawicielach. Maryjo, Matko naszego zawierzenia, spraw, abyśmy wierni naszemu powołaniu, wytrwali w pełnieniu tej "królewskiej służby" /RH IV, 21/, do której powołuje nas Jezus Chrystus.
Amen.

Nihil obstat
Pelplin, dn. 08.10.1983 r.
L. dz. 3307/83/II
ks. dr Andrzej Śliwiński
Kanclerz Kurii
Za zezwoleniem Władzy Duchownej
ks. Inf. Roman Górski
Wikariusz Generalny

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com